DYRKNING

Vejledning i dyrkning af kæmpegræskar

graesk09Der findes i hundredvis af forskellige græskarsorter, som hver har deres karakteristika i form af størrelse, farve, form, smag eller vækstform. Ønsker man at dyrke et kæmpegræskar, er det afgørende, at man anskaffer sig frø fra sorten Atlantic Giant, som er fremavlet netop med det formål at give kæmpestore frugter. Alle andre sorter dyrket i Danmark vil næppe kunne frembringe et græskar på mere end 50 kg, mens Atlantic Giant nemt giver græskar over 100 kg, og med lidt flid og held skulle 200 kg også være muligt. Gode frø (med rette genetiske baggrund) fra Atlantic Giant kan skaffes over internettet eller ved henvendelse til forfatteren. Frøposer med Altlantic Giant frø kan også købes gennem de almindelige frøfirmaer i supermarkeder og planteskoler, men er ikke værd at bruge tid og penge på.

Hvor: Græskar er lys- og varmekrævende og voksepladsen bør have fuld sol og helst ligge i læ. Jorden bør være rig på næringsstoffer og humusholdig. Iblanding af kompost eller husdyrgødning er anbefalelsesværdigt. Græskar sætter lange ranker som vokser med op til 20 cm om dagen. For at dyrke et stort græskar kræves en stor plante, man bør derfor som minimum afsætte 3 x 3 meter per plante og meget gerne mere.

Hvornår: Græskarfrø sås indendørs i potter i alm. pottejord i begyndelsen af maj. Så max. to frø per potte og udtynd til 1 plante hvis begge spirer. Sådybden er 1-2 cm. Potterne placeres lyst og varmt (24-28ºC) under spiringen. Frøene spirer på 2-5 dage.

Hvordan: Udplantning: Når kimplanten er kommet op bør den udplantes på voksestedet i løbet af få dage for at undgå at den bliver for ranglet. Græskar tåler absolut ikke frost og lave temperaturer kan sætte væksten helt i stå, derfor bør planten beskyttes i de første uger efter udplantning Beskyttelsen består i overdækning med klar plast, gerne sat på en træramme eller som et tunneldrivhus. Plasten bør fjernes på varme, solrige dage.

Pasning: Pasning frem til blomstring i starten af juli består af vanding, gødning, fjernelse af ukrudt samt beskyttelse mod lave nattemperaturer. Gødning med flydende gødning anbefales. Gødningen startes når planten er ca. 1,0 meter lang og fortsættes til midt i september. Græskar er meget grådige planter og gødningen bør være ca. 3 gange højere end gødningsproducentens anvisninger. Bemærk at stænglen kan slå rødder under hver bladansats på stænglen.

graesk12Bestøvning: Hunblomsterne starter blomstringen i begyndelsen af juli. Disse bør bestøves manuelt ved at overfører pollen fra hanblomster. Man kan dog også overlade bestøvningen til bier. Hvis hunblomster er bestøvet vil det lille græskar bag hunblomsten hurtigt vokse. Når græskarrene når en størrelse som håndbolde bør man udvælge i alt 1-3 græskar fra de kraftigste stængler og fjerne alle øvrige samt senere ansatte græskar for at væksten kan koncentreres om disse.

Frugtudvikling; Græskarrene bør sidde vinkelret udfra stænglen for at stænglen ikke kommer i klemme når græskarret vokser – er vinkelen ikke ret bør man forsigtig flytte græskarrene mens de er på størrelse med en fodbold – kun et par cm om dagen – ellers knækker stænglen. Når græskarrene vokser bør stænglerne knibes for at begrænse plantevæksten og optimere frugtvæksten. Mens græskarrene vokser kan tilvæksten følges temmelig nøjagtigt ved jævnligt at måle græskarret og gå ind i en speciel tabel som angiver vægten som funktion af diverse omkreds-målinger – se bagsiden. Hovedparten af frugtvæksten sker i de første 3 uger af august, hvor græskarret kan vokse med mere end 6 kg om dagen. Den kraftige vækst kan få græskarrene til at sprække og rådne hvorfor de bør undersøges jævnligt.

Høst: Græskarrene høstes når frosten sætter ind eller når væksten er gået helt i stå i begyndelsen af oktober.

Anvendelse: Til pynt, pral eller udskåret som græskarlygtemand. Frøene kan ristes og spises eller anvendes i rugbrød el lign. Frugtkødet kan anvendes i madlavningen, men Atlantic Giant hører ikke til de mest velsmagende sorter. I ubeskadiget tilstand kan græskarrerne holde sig 1-2 måneder efter høst (frostfrit), udskåret som lygtemand er holdbarheden 1-3 uger.