2003_6

Den basale del af græskarplanten og roden. Bemærk hovedstængelen og enkelte udløbere. Udløbere indenfor 50 cm af planten/hovedstænglen kan ofte opnå samme kraftige vækst og tykkelse som hovedstænglen