Vedhæftning

Her ses løs jord, som er lagt over stænglen ved en udløber. I disse hjørner kan man ved overdækning få planten til at lave nye rødder, således at rodsystemet kan udvides udover plantens oprindelige rødder. Dette kan have betydning, når planten vokser til og ellers kun kan transportere vand over længere afstande (fra rod til spids). Samtidig er disse ekstra rødder med til at forankre planten i tilfælde af kraftige vindstød mv., som ellers kan knække stænglerne